גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

אני לא בדיוק מה שרציתם: על מפגשים בין הילד "הטיפוסי" לילד "בעל הצרכים המיוחדים" בספרות הילדים הישראלית. יעקבה סצ'רדוטי

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

המאמר דן ביצירות ספרות לילדים המעמידות במרכזן את המפגש בין הילד "הטיפוסי" לילד בעל הצרכים המיוחדים ובמרכזו השאלה: האם ספרות הילדים הישראלית,  המקורית והמתורגמת, מקדמת ומעודדת את קיומה של קהילה מכילה המבוססת על יחסי "אני אתה" או שמא היא חושפת את קיומה של קהילה מדירה המבוססת על יחסי "אני-לז".

כתשובה לשאלה הנידונה מציע המאמר מודל חדש להתבוננות בספרות ילדים העוסקת בילד בעל צרכים מיוחדים, "מודל ארבעת המפגשים", החושף את קיומם של ארבעה סוגי מפגשים בין הילד הטיפוסי לילד בעל הצרכים המיוחדים: (1) העדר מפגש –  קבוצה של יצירות החושפות את החברה כחברה מדירה. בין קבוצת השוליים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לקבוצה ההגמונית של ילדים טיפוסיים לא מתקיים מפגש דיאלוגי, לא של "אני-לז", ובוודאי לא של "אני-אתה"; (2) מפגש "אני-לז"- מקבץ יצירות המפגישות בין הילד "הטיפוסי" לילד בעל הצרכים המיוחדים. ביצירות מתקיים מפגש דיאלוגי של "אני-לז" הקצוב בזמן ובמרחב, המובחן כמפגש חד-פעמי וטעון והמדגיש את התייחסותה של חברת הילדים ההגמונית אל הילד בעל הצרכים המיוחדים כמושא לסיפוק צורכיהם של הילדים "הטיפוסיים"; (3) מפגש "אני-אתה" – יצירות המתארות מפגש של "אני-אתה" בין שתי ישויות ילדיות. זהו מפגש שמקורו במציאות כפויה, זו שאינה ניתנת לשינוי. במרכז היצירות עומדת נקודת מבטו של הילד "הטיפוסי" ואופן התמודדותו עם המציאות הנכפית עליו כאשר הוא נאלץ להתמודד עם חיים לצד בן משפחה בעל צרכים מיוחדים; ו-(4) מפגש מידעי – במרכזן של יצירות השייכות לקטגוריה זו עומדת נקודת מבטו של ילד בעל צרכים מיוחדים והתמודדותו עם מצבו הקיומי. אלה הן יצירות ספרותיות-טיפוליות-מידעיות המכוונות לשני קוראים ילדיים: ילד בעל צרכים מיוחדים עבורו היצירות הן קתרזיס טיפולי, וילד "טיפוסי", אשר בפניו חושפות היצירות את עולמו של הילד בעל הצרכים המיוחדים. בפנייתן אל שני הקוראים בו זמנית בונות היצירות מפגש דיאלוגי חוץ-ספרותי המבוסס על יחסי "אני-אתה".

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?