גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

Improving Vocabulary Acquisition: Suggested Complementary Lexical Syllabus for Teaching English as a Foreign Language in Junior High School – חמדה רפאל

יום רביעי, 1 בדצמבר, 2010

עבודה זו מציעה תוכנית לימודים ניסיונית לקסיקאלית לחטיבות הביניים הבאה להשלים את תוכנית הלימודים להוראת האנגלית שיצאה לאור בשנת 2000. ההתמקדות באוצר מילים נובעת מההכרה בחשיבותו ובתרומתו לרכישת כל שפה: שפת אם, שפה שנייה או שפה זרה. למרות הכרה זו, תוכנית הלימודים להוראת האנגלית כשפה זרה בארץ איננה כוללת תוכנית לימודים לקסיקאלית ועל המורים להתמודד עם ההחלטה איזה אוצר מילים חשוב ללמד בכל שכבת גיל. לפיכך, תוכנית הלימודים המוצעת מכוונת לסייע למורים בהחלטה זו באמצעות הצבת מטרות לרכישת אוצר מילים ודיון בהיבטים המתודולוגיים המחזקים את רכישתו.           

קביעת היקף אוצר המילים לרכישת השפה הזרה בחטיבת הביניים התבססה על הספרות המקצועית הממליצה על מינימום של 2,000 משפחות המילים התדירות ביותר בשימוש, כמטרה ראשונית להשגה לתלמידים פחות מיומנים בשימוש בשפה. מאגרי המילים הממוחשבים מספקים את הזיהוי המדעי של אותן 2,000 משפחות מילים ומחקרים קובעים שיש ללמדן במהירות האפשרית. אולם, מלבד תדירות, שלושה פרמטרים נוספים וחשובים השפיעו על  בחירת אוצר המילים המיועד לתוכנית לקסיקאלית זו: (1) מידת השימושיות של המילים בכיתה; (2) אוצר מילים המייצג את סביבת הלומדים, תרבותם וצורכיהם המשוערים; ו-(3) אוצר מילים שהנו קל לרכישה מסיבות שונות. לעומת זאת, מילים ברשימות ה-1,000 הראשון והשני שנמצאו כלא רלוונטיות ללומדים נופו מתוכנית לימודים זו. התוצאה הנה תוכנית לימודים המורכבת משתי רשימות המיועדות לשני שלבים עוקבים בחטיבת הביניים: הראשון אמור להסתיים עד מחצית כיתה ח', והשני בסוף כיתה ט'.  

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?