גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מושג "האחר השונה" בראי השילוב וההכלה בחברה ובחינוך בישראל: האומנם "אחר משמעותי"? צפי טימור

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

המאמר בוחן את המושג "אחר" במשמעות של "אחר שונה" בניגוד ל"אחר – מי שאינו אני" וזאת לאור מודל השילוב והמצע הרעיוני של ההכלה בחברה ובמערכת החינוך בישראל. בחלקו, מאמר זה הינו מאמר עמדה המגובה בניתוח של ספרות מחקרית. לאור סקירת הספרות ניתן לקבוע כי במודל השילוב שבבסיסו רעיון הנורמליזציה, ההתייחסות ל"אחר השונה" כאדם שלם היא מצומצמת, ואילו המצע הרעיוני של ההכלה תואם את הראייה ההוליסטית והפלורליסטית הרואה ב"אחר השונה" את הייחודיות שבו ומעודד אותו לחיים שייתפסו כמשמעותיים אף בעיניו.

ניתוח דוגמאות מייצגות בהקשר של הכלה בחברה בישראל לגבי יישום חקיקה, תעסוקה, והתייחסות ל"אחר השונה" מראה שלא קיימת הכלה על-פי אמות המידה הרעיוניות. במציאות העכשווית, עדיין לא מתקיימת הבניה של מערכת החינוך מחדש על-פי אמות המידה של תנועת ההכלה, אולם עקרונות האיתור המוקדם, הטיפול והמעקב כבר מיושמים. התובנה הכללית העולה מהמאמר היא כי למרות החוקים השוויוניים שכבר קיימים, יש להשקיע מאמצים בשכנוע הציבור כי "אחר שונה" הוא קודם כל בן אדם בזכות ולא בחסד, ומחובתנו כחברה לראות בו "אחר משמעותי" במקום "אחר שונה".

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?