גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מה זו בעצם לקות למידה?! דיון על הגדרה ומשמעויותיה – עופר קצ'רגין

יום חמישי, 15 בנובמבר, 2012

מאמר זה מבקש לזמן חשיבה מחודשת ורחבה יותר מזו המקובלת בספרות המקומית בהתייחס ללקויות למידה, ולתרום לפיתוח של שיח מורכב יותר אודות לקויות. מחקרים קודמים בתחומי חינוך ופסיכולוגיה אודות לקויות למידה בישראל, התייחסו אליהן כאל קטגוריות אובייקטיביות ובאמצעות הגדרות וקריטריונים פורמליים המקובלים בספרות. בניגוד לכך, מאמר זה מבקש להתחקות אחר ההבנות, ההבניות והמשמעויות של לקויות למידה כפי שהן באות לידי ביטוי בתיאורים ובהסברים הנרטיביים של מאבחנים דידקטיים. למאמר ארבעה חלקים. בחלק הראשון נפרסת התשתית התאורטית והמתודולוגית של הדיון הסוציולוגי והנרטיבי בלקויות למידה. בחלק השני מוצגים מאפיינים תמטיים ואסטרטגיות נרטיביות בולטות בהם נעשה שימוש בראיונות לשם כינון נרטיבה מומחית אובייקטיבית, א-היסטורית וא-פוליטית. בחלק השלישי נחשף ריבוי הפנים הפוליפוני של לקויות הלמידה. נרטיבת המרואיינים מפרקת את ההגדרות האובייקטיביות ואת עובדתיותן המדעית של הקטגוריות הקליניות וההומוגניות שבספרות לכדי רפרטואר משמעויות הטרוגני עליו נמנות, בין היתר, המשגותיהן של הלקויות כמחלה, כסימפטום, כפגם גנטי, כהפרעה, כקושי חינוכי, כשוֹנוּת ואף כמתנה. בחלק הרביעי נחשף ונידון פרדוקס מרכזי בנרטיבת המאבחנים: המתח שהתגלה בין ממדיה הסטיגמטוריים – המתייגים לבין ממדיה הדה-סטיגמטוריים המשחררים. עוד אטען שמתח זה עשוי להסביר במידת מה את הפופולריות העכשווית שנודעת לאבחנה הנידונה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?