גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

על ההורה "הטוב" ועל ההורה "האחר": "האחרה" (Othering) והדרה בשיח מומחים לקשיי למידה. עופר קצ'רגין

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

מאמר זה מבקש לחשוף את הדרכים הטקסטואליות של הבנייתם וייצורם של שני ייצוגים של הורוּת במסגרת שיח של מומחים לקשיי למידה אצל ילדים בישראל בהקשר היסטורי: "הורוּת לילדים לקויי למידה" מזה, ו"הורוּת לילדים טעוני טיפוח" מזה.

שאלות המחקר המרכזיות הן: אילו ייצוגים טקסטואליים של הורוּת הובנו במסגרת שיחים אלו, אילו זיקות ניתן לאתר בטקסטים בין ייצוגים אלו לבין מאפיינים של מעמד, תרבות, מוצא והשכלה, ואילו זיקות ניתן לאתר בטקסטים בין ייצוגים אלו לבין מסרים נורמטיביים סמויים וגלויים של אשמה, אחריות וסוכנות (agency). כמושא לניתוח נאסף קורפוס טקסטואלי עשיר מתוך הספרות המחקרית והמקצועית של מומחים ישראלים לקשיי למידה, שנכתבה בין שנות השישים של המאה העשרים ועד סוף שנות השמונים.

באמצעות טכניקות של ניתוח שיח היסטורי נחשפו תהליכי ההבניה ההדדיים והמנוגדים של הורים לילדים לקויי למידה (שהוצגו כ"נורמטיביים") מזה, ושל תמונת התשליל שלהם, הורים לילדים טעוני טיפוח (שהוצגו כ"אחרים" וכ"בעייתיים") מזה.  נמצא כי ההורים "הנורמטיביים" זוהו באופן סטריאוטיפי עם אוכלוסייה משכילה, מערבית וחזקה מבחינה מעמדית, ואילו ההורים ה"בעייתיים" זוהו באופן סטריאוטיפי עם אוכלוסייה ממעמד נמוך, בעלי השכלה נמוכה וממוצא מזרחי. עוד נמצא, כי בעוד שההורים הנורמטיביים זוהו כשותפים מרכזיים ואקטיביים של המומחים בטיפול ובהוראה של  ילדם ה"בעייתי", זוהו ההורים "האחרים" כגורמים מעכבי טיפול, ואף כאשמים במידה רבה בבעיותיהם של ילדיהם. במאמר מושם דגש גם על הארת האסטרטגיות הרטוריות המגוונות באמצעותן יוצרו הדדית שני טיפוסי ההורים.

בסיכום מושמים הטקסטים המנותחים בהקשר החברתי וההיסטורי של זמן ניסוחם: ה"האחרה" הפסיכו-תרבותית (Othering) המגולמת בטקסטים על-ידי הורים המזוהים עם מעמד נמוך, השכלה נמוכה ומוצא מזרחי, מבוארת על רקע המבנה האתנו-מעמדי ההיררכי בישראל בהקשר ההיסטורי הנידון.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?