גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

(Multiple Identities in Jewish Education / Jen Glaser, David Mittelberg, & Erik Cohen (Eds

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

ספר זה מאגד בתוכו 14 מאמרים שעניינם הבניה ועיצוב זהות יהודית בני-זמננו. אפשר לדבר על זהויות קוהרנטיות, היברידיות, זהות יהודית כקטגוריה תרבותית או מחויבות לאורחות חיים, זהות כתוכן, זהות כסיפורת או כהבנה של מטרות, כל אלה מרכיבים את ריבוי הזהויות. הריבוי מצביע על השונות אבל לא מחייב שיפוט 'האם השוני הוא חיובי או שלילי', 'הוספה או גריעה'. הוא מכליל את כל אלה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?