גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

Mark Leikin, Milla Schwartz & Yshay Tobin (Eds.): Current issues in bilingualism: Cognitive and socio-linguistic perspectives. Review: Janina Kahn-Horwitz

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

Current issues in bilingualism: Cognitive and socio-linguistic perspectives, is a valuable compilation of empirical studies conducted in Israel on different bilingual and multilingual populations. The various studies investigate different aspects of additional language acquisition. The well written introduction sets the stage for the three sections by describing "the language and literacy… multilingual mosaic of Israel" (Leikin, Schwartz & Tobin, p. 2) where Hebrew, Arabic, English, Russian and Amharic all feature as first or additional languages and literacies. Due to limitations regarding the scope of this review, the main focus will be on the first section of the book followed by some highlights from the third section. 

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?