גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

חיים זיכרמן ולי כהנר: חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל. סקירה: גייל סוסקין

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

על רקע התפתחויות הנהגתיות, תרבותיות וכלכליות, המחלישות את חברת הלומדים ומוחקות את הפרט החרדי, נראה כי בישראל מתפתחת בעשור האחרון תת-קבוצה של מעמד ביניים חרדי, רלוונטי ומשמעותי, הדומה במהותו לחרדיות הנהוגה במקומות רבים בארצות  הברית, בקנדה, ובמדינות מערב אירופה. (עמ' 62)

בספר  חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל, הכותבים מנסים לאפיין קבוצה "חדשה" בתוך החברה המורכבת של המגזר החרדי בישראל. לקבוצה זו שני מאפיינים עיקריים: המאפיין הראשון הוא כלכלי, בני הקבוצה מוגדרים במבחנים הכלכליים כחלק ממעמד הביניים. המאפיין השני נוגע לדו-שיח התרבותי השוטף שמתקיים עם המדינה ועם החברה הישראלית כולה. דו-שיח זה עומד בניגוד לאופייה של החברה החרדית הקלאסית הנוטה להתבדל מהחברה הישראלית. הספר עוסק באפשרות שתופעה זו תהפוך להיות נחלתה של קבוצה מאורגנת, בעלת מוסדות תורניים, הנהגתיים וחינוכיים משלה וגם תוכל להשפיע על הציבור החרדי מחד גיסא ועל הציבור הכלל ישראלי מאידך גיסא. המחברים מבהירים שקבוצה זו אינה הומוגנית בהיבטים של השתייכות לרבנים, מוסדות חינוך, אדיקות בשמירת חוקי ההלכה ועוד. הספר מבוסס על מחקר גישוש איכותני בו רואיינו 27 גברים ונשים המשתייכים לציבור הליטאי.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?