גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

לפרוץ את "הזהות המושתקת" – עמדותיהם של מתכשרים להוראה כלפי ספרות ילדים כתובה עברית ואמהרית. לאה ברץ וחנה אבוחצירא

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

מאמר זה מבקש לבחון עמדות ותפיסות של מתכשרים להוראת  ספרות כלפי ספרות ילדים הכתובה עברית ואמהרית. באמצעות שאלון המשלב שתי מתודות, כמותנית ואיכותנית, נבחן  ספר הילדים של  נעמי  שמואל  מעיינות  הטגאו, כספר המיועד ליצור גשר בין תרבויות. הממצאים מצביעים על פער בעמדות כלפי נושא הכנסת  הספר לתכנית הלימודים ותפקידו בביטול הנִראות בין סטודנטים מקהילת ביתא ישראל לבין כאלה שאינם שייכים לקהילה. הממצא  העיקרי  מדגיש  שבקרב  יוצאי הקהילה יש מודעות רבה לתכנים העולים מתוך ספרי הילדים הבונים את  הנרטיב התרבותי של הקהילה. הכרת הנרטיב מביאה לחיזוק הזהות  הקהילתית ומונעת את השתקתה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?