גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

התלמיד כ"אחר" ו"האחריות המורית": התלבטויות אתיות של מורים בחינוך הממלכתי דתי. חנה טיש

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

האחרוּת עמדה במרכז הגותו של הפילוסוף לוינס שטען שאחריותי כלפי "האחר" מקורה בעוררות האחריות כלפיו שנוצרת במפגשיי אתו. במאמר זה  אני מבקשת לאפיין כ"אחר" את התלמידים,  כאשר המורים עומסים על שכמם את האחריות כלפיהם. 

המאמר מבוסס על מחקר שמטרתו הייתה להבין את עולמם האתי של מורים בחמ"ד בישראל באמצעות בחינת דילמות אתיות מתחום הוראה. שיטת המחקר הייתה איכותנית. אוכלוסיית המחקר כללה 52 מורים המלמדים בבתי ספר ממלכתיים-דתיים.  

מסיפורי הדילמות של המחנכים עלה המתח בין חינוך דתי-מסורתי לחינוך דמוקרטי-מודרני, כאשר ניתן לזהות את נטיית המורים לחינוך פתוח וגמיש. בשיקולים עלה הד לגישות מוסריות שונות שהעיקרית בהן הייתה לאתיקת האכפתיות. על-פי אתיקת האכפתיות, בעיות מוסריות הן בעיות של יחסי אנוש והדגש הוא על אחריות מתוך אכפתיות, שאני מציעה לכנותה  "אחריות רגשית". מתוך תורתו של לוינס ניתן להשליך על אחריות זו את ממד החמלה, המאפיינת יותר גישה נשית, מהיותה על-פי לוינס התגובה הישירה כלפי פגיעותו של האחר.

תוצאות המחקר מראות שהמורים נטו בשיקוליהם בעיקר לגישה של "אחריות רגשית", אולם הם עשו זאת בעיקר באופן אינטואיטיבי. כדי להעמיק את ההבנה המוסרית והאתית מומלץ לנסח "מקרי חוק מוסריים" שיתנו למורה בסיס ללמידה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?