גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"האחרים" ותפקידם המרכזי בקידום ההתפתחות בגיל הרך. עדנה אור

יום שישי, 1 בנובמבר, 2013

מאמר זה מתמקד ב"אחרים" השותפים להתפתחות הילד בגיל הרך. המאמר  יעסוק תחילה בתיאור דפוס ההתקשרות הבטוח של התינוק לאמו וחשיבותו להתפתחות תקינה בכל המישורים. הסקירה תציג גם ממצאים עדכניים הנוגעים להתקשרותו של התינוק לאב שהתבררה בשנים האחרונות כמשמעותית להתפתחותו בדומה להתקשרות אל האם, וכבעלת משקל בהתפתחותו החברתית של התינוק. יתוארו דפוסי התקשרות לא בטוחים והשלכותיהם השליליות על ההתפתחות ומקומם המרכזי של "האחרים" בחילוץ ילדים בסיכון ממצבי מצוקה. בהמשך יוצגו ממצאים אודות תפקידה של המשפחה המורחבת – אחאים, סבא, סבתא, ותפקיד אנשי חינוך – מטפלות וגננות בהתפתחות בגיל הרך.

מכיוון של"אחרים" יש תפקיד מרכזי בהתפתחות, החלק השני של סקירת הספרות יתמקד בכלים העומדים לרשותם של אלה כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בתפקידם. למאמר שלוש מטרות מרכזיות: (א) להדגיש את חשיבות המודעות לתפקידם הקריטי של "האחרים" כדי לשמר ולטפח ברמת הפרט את היכולת ליצור דפוס התקשרות בטוח; (ב) להציג תובנות שעלו מסקירת הספרות לגבי אופן ההתערבות  של "האחרים" בטיפול בילדים במצוקה; ו-(ג) להציע כיווני מחקר אפשריים לאור ממצאים חדשניים בנושא ההתקשרות.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?