גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

תפקוד השפה בכיתובי מצבות במגזר החרדי: בית העלמין בצפת כמקרה מבחן – ניקולא אורבך יוזגוף ולי כהנר

יום חמישי, 15 בנובמבר, 2012

הנצחת זכר הנפטרים, במטרה לחלוק כבוד למת ולהנציח את זכרו, היא תופעה נפוצה בחברה היהודית מקדמת דנא. זוהי תופעה עתיקה שאזכורים לה מופיעים כבר במקרא ושהונהגה והתפתחה מדור לדורבכלל קהילות ישראל. בהנצחת הנפטר באמצעות מצבה יש משום מתן קיום נצחי לנפטר, אך גם משום קידום אידיאלים ורעיונות לאומיים, חברתיים, דתיים ותרבותיים. להנצחת הנפטר באמצעות מצבה ישנו תפקיד פונקציונלי בחיזוק הזהות של החברה ובגיבושה. באמצעותה מועברים מדור לדור מיתוסים, ערכים חינוכיים וחברתיים, ומונצחים יחסי כוחות ומעמדות בתוך החברה.
מחקר זה מתמקד בדפוסי ההנצחה החרדית בבית העלמין בצפת ובייחודיותם בהתייחס להבדלים הקשורים במגדר, עדה, שיוך לזרמים חרדיים ולשינויים שחלו בהם לאורך השנים. נמצא כי בכיתובים על מצבות הנפטרים חלו לאורך השנים שינויים התלויים בהתפתחויות החברתיות, התרבותיות והדתיות שהתחוללו בארץ. זאת ועוד, בכל הכיתובים הוטמעו אידיאלים תורניים ורוחניים הנתפסים בחברה החרדית כנשגבים, כאשר על מצבותיהם של הנפטרים האשכנזים, אידיאלים אלו הודגשו והורחבו יותר ואילו בקרב מצבותיהן של הנפטרות הם תומצתו והוגבלו לאוסף תכונות מצומצם. בנוסף, נמצאו סממנים להדרת נשים מהכיתובים על מצבותיהן ומצבות בניהן ובעליהן לטובת קידום מוטיבים תורניים. להבדיל, בכיתובים על מצבות של נפטרים ספרדים נמצא כי המנציחים נקטו בגישה סובלנית יחסית ביחס לנוסח ההנצחה ולתכניו, דבר הבולט הן במצבותיהן של הנפטרות והן במצבותיהם של הנפטרים.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?