גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

1948 – אירועי העבר כאפשרות לדיאלוג בין יהודים וערבים בישראל; עבודת מחקר עיונית והצעה לפעילות חינוכית למורים, בהוראה רב תחומית – חגית בן ברק פוגודה

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

עבודה זו נכתבה במסגרת לימודי תואר שני בהוראה רב-תחומית, היא מיועדת לאנשי חינוך יהודים וערבים. העבודה עוסקת בזיכרון ההיסטורי של אירועי 1948 שהתרחשו בארץ – מלחמת העצמאות והנכְּבה ובתודעות שיצרו בקרב בני העמים ומבקשת להציע התבוננות חלופית, מזו הרווחת, לאירועי העבר. מטרת העבודה, הן בחלקה העיוני והן בחלקה המעשי, לקדם ולשפר את הדיאלוג וההידברות בין יהודים וערבים אזרחי המדינה, להעמיק חינוך לשלום וסובלנות ולתת למשתתפים כלים תודעתיים ומעשיים לעסוק בנושא טעון זה במסגרת עבודתם החינוכית.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?