גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

״מורידים את המסכות ומשתפים״: שותפות בין בית הספר ומשפחות מהגרים מאפריקה בעת משבר – מיכל גנץ-מישר

יום חמישי, 26 באוקטובר, 2023

מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם מצבים של מלחמות, שינויי מדיניות, קליטת עולים ועוד, אך בעת משבר הבריאות העולמי היא נדרשה לגבש מענים מותאמים לשבר כלכלי, חברתי וקיומי בעיקר, עבור משפחות מהגרים לא-יהודים מאפריקה. אנשי החינוך וההורים שיתפו פעולה כדי לספק צרכים אישיים, קיומיים, לימודיים וחינוכיים. מחקר איכותני-פרשני זה בדק את האתגרים והתהליכים במסגרת שותפות בין בית הספר, 15 אנשי חינוך, לבין שמונה הורים ממשפחות מהגרים בעת תקופת משבר, ובחן את הזיקה של קשרים אלו להכשרתן של שלוש סטודנטיות להוראה. שאלות המחקר הן: (1) כיצד תופסים הורים, מורים וסטודנטיות להוראה את האתגרים ואת אופן ההתנהלות בהוראה במצבים של שבר; (2) באיזה אופן מתמודדים כל השותפים עם האתגרים הללו? ממצאי המחקר נאספו מתוך ראיונות עומק חצי מובנים והם מצביעים על שלוש תמות המעידות על תהליך ההוראה-למידה במצבים של שבר: (1) משיח לימודי הממוקד בהישגי התלמיד לדיאלוג הומני ודאגה לרווחת המשפחה; (2) אתגר מחסום השפה בלמידה מרחוק; (3) התאמת תהליכי למידה שגרתיים לזמן משבר ושבר. תרומת המחקר עיקרה בהדגשת חשיבות השותפות בין בית הספר למשפחות המהגרים לשם גיבוש מענים אישיים המבוססים על הומניות, אמפתיה ומחויבות ובחיזוק המסוגלות של המורה להיות מעורב ופעיל בקידום השוויון בחינוך.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?