גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

שפת המהפכה בשורת המזרח – אריאלה אזולאי

יום שני, 12 בנובמבר, 2012

המאמר מבוסס על התבוננות בתמונות מהאירועים הפוליטיים שהתרחשו במצרים החל מינואר 1122 וקורא אותם כשפה. המאמר מציע לראות במחוות המוכרות שהמפגינות והמפגינים חוזרים עליהן, רכיבים של שפה ולא פעולות מתוכננות לקראת השגת יעד נתון וכן לראות בנייר הצילום את הצורה הכתובה של השפה האזרחית. כמו כל שפה, היא נלמדת בסביבה של דוברים ומתוך עקבותיה הכתובים, היא מורכבת ממערכת של סימנים, חלקם נושאי משמעות בעצמם, ומשמעותם של אחרים, נגזרת מן התחביר או מרצף המשפטים בו הם משובצים. שפה היא צורת הקיום יחד של אנשים, היא מתפתחת לפי הצרכים של הדוברים אותה, מייצרת ניבים ומיומנויות חדשות, נמסרת מאחד לשני ומתעצבת תוך כדי. שפת מהפכה מורכבת אפוא מאוצר מחוות ומדקדוק, מכללים נוקשים ומאפשרויות אלתור. כל מחווה כזו כמוה כהיגד שניתן להשתמש בו, לחזור עליו, לשלבו עם אחרים, לאמרו בטון מעט אחר, לפי מידת ההיכרות עם השפה, לפי התגלגלות השיחה, הקשב של הנמענים, השתתפותם הפעילה כחיילים, שוטרים, צלמים או צופים – בשיחה שמתפתחת, בקיאותם ברזיה, יכולתם להבין לא רק תכנים מפורשים כי אם גם את מה שנאמר בין השיטין, במובלע, במנוד ראש, בנפנוף יד. כיוון שמדובר בשפה של מחוות, התצלומים משמשים לה כנייר להיכתב בו.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?