גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"שמים את הצפון במרכז" – ד"ר מאיה מלצר-גבע

יום רביעי, 21 בדצמבר, 2011

שמים את הצפון במרכז היא תכנית המנוהלת על ידי אגף קהילה בשדמות. קבוצות של סטודנטים להוראה – חבורות משימה – נכנסות לבתי ספר ועובדות בעיקר עם קבוצות של נוער בסיכון. הפעילות משלבת חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, הקניית ידע עם פעילות ערכית וחונכות אישית עם פעולה קבוצתית. חבורות המשימה של הסטודנטים מהוות מודל פעולה של שותפות לתלמידי בית הספר. אופי הפעולה מותאם לאוכלוסייה ולתרבות של בתי הספר.

שמים את הצפון במרכז מתקנת את חווית בית-הספר של תלמידים תוך כדי לימודיהם, בעוד תכנית תנופה כוונה לצעירים שנפלטו ממערכת החינוך ותיארו חוויה בית ספרית קשה מכיוון שהמערכת לא האמינה ביכולותיהם וחלקם נחשבו לחלשים וחסרי תקנה (מלצר-גבע וליברמן, 2005).

כל חבורת משימה מונחית על ידי רכז. הסטודנטים הלוקחים חלק בחבורות המשימה מקבלים חניכה אישית, הכשרה והדרכה קבוצתית בהנחיית הרכזים. קבוצת הרכזים מהווה אף היא חבורה בפני עצמה, המונחית על ידי מובילות התכנית, בנוסף לליווי האישי שעוברים חבריה. מפגשי הרכזים מהווים מודל לעשייה עם חבורות המשימה אותן הם מנחים. במהלך השנה מתקיימים ארבעה כנסי סטודנטים בהם מוצגים פרויקטים בית ספריים ומתרחשת למידה מעשירה של הגישות והמושגים שבבסיס התכנית.

ממטרות התכנית: העצמה של תחושת המשמעות אצל הסטודנטים באמצעות התנסות בעבודה כחבורה בתוך בית הספר, תתרום לחיזוק הרצון והגברת המוטיבציה שלהם להיות מורים איכותיים ולהתמיד בהוראה במערכת החינוך.

במהלך המחקר השתתפו בתכנית 87 סטודנטים יהודים וערבים ו-250 תלמידים יהודים וערבים בכיתות ז' עד י"ב מ-12 בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים בבית שאן, טבריה, עכו, שדה-יעקב, נצרת, נצרת עילית וקריית מוצקין. שלושה מתוך 12 בתי-הספר היו ערביים. הסטודנטים עבדו בבתי הספר אחת לשבוע במשך ארבע שעות. חלק מהמפגש היה קבוצתי (קבוצה של סטודנטים עם קבוצת תלמידים) וחלקו חוֹנכוּת אישית. קיימת שונוּת בין התלמידים, אך המאפיינים החוזרים, כפי שתוארו על ידי הסטודנטים, הם דימוי עצמי נמוך, אמונה מועטת בעצמם ובמערכת החינוך, חוסר עקביות בטיפול בהם שעורר אצלם חשדנות, קושי לראות את התועלת במערכת החינוך, העדר סולידריות, התמודדות עם קשיי קיום ותחושה שעל הכול צריך להילחם. מאפיין משותף נוסף מתייחס לתפיסת בית הספר את הילדים שסומנו לעבודה עם הסטודנטים: במרבית המקרים תלמידים אלה הגיעו לבית הספר אך לא לקחו חלק בפעילות הלימודית והחברתית הסדורה.

* ד"ר מאיה מלצר-גבע, הרשות למחקר ולהערכה, מכללת אורנים; דוא"ל: maya.melzergeva@gmail.com

המחקר נעשה במסגרת הרשות למחקר ולהערכה, תשע"א.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?