גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

על ספרו של ד"ר שמאי גלנדר: "משני עמים לעם אחד" – ד"ר יונתן כהן

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

על פי התפיסה הדוגמטית השגורה, מספר לנו המקרא את סיפורו של עם אחד – עם ישראל, שקיבל תורה אחת וארץ אחת, ארץ כנען, מפי אל אחד. נאמנותו של עם ישראל האחד לאלוהיו האחד היא שקבעה על פי השקפת המקרא את גורלו בארצו. ספרו של שמאי גלנדר משני עמים לעם אחד מבקש לערער על ההשקפה הזאת. בלשונו של המחבר: "הספר מבקש להציג את ההבדלים המהותיים" בין יהודה, השבט הדרומי ומסגרתו המדינית ממלכת יהודה, ובין שבטי ישראל הצפוניים ומסגרתם המדינית, ממלכת ישראל, בתקופת בית ראשון. לדעת המחבר הבדלים אלה גדולים מאד ומשקפים תודעה לאומית נפרדת ותפיסה דתית שונה

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?