גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

שינויי אקלים: להיות גם חכמים ולא רק צודקים – חיים קותיאל

יום חמישי, 26 באוקטובר, 2023

בתחילת שנת 1950, כאשר כותב שורות אלו נולד, חיו בכדור הארץ כ-2.5 מיליארד בני אדם, ובסוף השנה הקודמת (2022) חצתה אוכלוסיית כדור הארץ את רף ה-8 מיליארד בני אדם – גידול של יותר מפי שלושה בפרק זמן של מעט יותר משבעים שנה. זהו שיעור גידול האוכלוסייה המהיר ביותר מאז ראשית קיומו של המין האנושי. הגם שבשנים האחרונות קצב גידול האוכלוסייה התמתן במידה מסוימת, אוכלוסיית כדור הארץ תמשיך לגדול בעשורים הבאים ואמורה להגיע ל-9 מיליארד ב-2037, עוד פחות מ-15 שנה, ול-10 מיליארד (!) כעבור 20 שנה נוספות, ב-2057. במקביל לגידול המהיר באוכלוסייה, הוכפלה גם תצרוכת האנרגיה השנתית לנפש מ-11.7 MWh (מגה-ואט שעה) ב-1950, ל-23.3 MWh ב-2020 ומכאן שתצרוכת האנרגיה של כלל אוכלוסיית כדור הארץ גדלה באותו פרק זמן פי 6.23 – מ-29,200 TWh (טרה-ואט שעה) ב-1950 ל-182,000 TWh ב-2020. העלייה בתצרוכת האנרגיה הביאה עימה עלייה מקבילה בסך פליטת דו-תחמוצת הפחמן (CO2) או שווה ערך לדו-תחמוצת הפחמן בשיעור של פי 5.80 – מ-6 מיליארד טונות ב-1950 ל-34.8 מיליארד טונות ב-2020. ערך זה נמוך מסך הפליטות ב-2019 שהסתכם ב-36.7 טונות כתוצאה מהאטה משמעותית בתעשייה ובתחבורה עקב מגפת הקורונה. ב-2021, בעקבות התאוששות המשק העולמי, סך הפליטות שב ועלה לכדי 36.4 מיליארד טונות. הפער בין העלייה בסך הפליטות בשיעור של פי 5.80 בלבד בהשוואה לעלייה בתצרוכת האנרגיה בשיעור של פי 6.23, נובע מהשימוש ההולך וגדל במקורות אנרגיה מזהמים פחות (גז טבעי לעומת פחם או מזוט) ושימוש הולך וגדל באנרגיות מתחדשות כגון אנרגיה גרעינית, אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח ועוד – הפחתה של 7% בפליטת מזהמים על כל קווט"ש (קילו-ואט שעה) שמיוצר.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?