גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

רציונאליות בעידן של רלציונאליות – ד"ר אבנר כהן

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

המאמר דן בשאלת היחס בין הרציונאליות לרלציונאליות. הרציונאליות מתיימרת להוות קנה-מידה ניטראלי ואוניברסאלי להכרעה בין היצגי מציאות אלטרנטיביים. הרלאציונאליות שוללת אפשרות הכרעה מעין זו משום שהיא רואה את הידיעה כתקפה רק במסגרת הקונטקסט הקונקרטי שבו היא מושגת. לפיכך מקובל לחשוב ששתי העמדות סותרות זו את זו, לא ניתן להחזיק בשתיהן בו-זמנית, ויש לבחור באחת מהן. בהמשך מובהרות ההשלכות התיאורטיות של הנסיגה מכל אחת מהן, והמסקנה המתבקשת בעקבותיהן היא שלא ניתן לוותר על אף אחת מהן. לפיכך נערך ניסיון ליישב את הניגודים ביניהן. ניסיון זה מתבצע באמצעות א) ההבחנה בין מישורי ההתייחסות השונים של הרציונאליות והרלציונאליות. הראשונה מתייחסת אל צורת המחשבה, והשנייה אל תכניה; ב) שינוי בהגדרת הרציונאליות, כלומר וויתור על המודל של הרציונאליות הסובייקטיבית ואימוץ המודל של הרציונאליות התקשורתית או הבינסובייקטיבית. בפרק המסכם מציג המאמר את ההשלכות המעשיות של ההסתבכות בדילמה של הבחירה בין רציונאליות לרלציונאליות, ומותיר פתוחה את השאלה מדוע הסתירה ביניהן ממשיכה למקד אליה את מירב תשומת הלב, למרות שלכותב המאמר היא נראית מיותרת ובלתי הכרחית.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?