גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

התפיסה הרב-תרבותית כגשר בין קבוצות תרבות שונות במרחב חינוכי מרובה תרבויות חקר מקרה: עיר פיתוח בגליל – רבקה בגנו

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

העבודה מבוססת על חקר מקרה בבית-ספר על-יסודי בעיר פיתוח פריפריאלית בישראל, שבה אני גרה. בשנות ה-90 הייתי עדה לשני שינויים משמעותיים שהשפיעו על החלטתי לבחור בנושא המחקר: האחד, גל העלייה הגדול של עולים מחבר העמים, אשר שינה את מאזן האוכלוסייה בעיר, שהייתה עד אז ברובה מזרחית, ויצר שתי קבוצות תרבות שונות מאוד זו מזו שחיות ולומדות יחד; והשני, הקמת חטיבת ביניים ביישוב קהילתי סמוך (שרוב אוכלוסייתו שייכת לתרבות הדומיננטית), שהפרידה בין בני היישוב לבין בני עיר הפיתוח, שעד אז למדו יחדיו בחטיבה ובתיכון בעיר הפיתוח.
מטרות המחקר
במחקר ביקשתי לחשוף את השפעתם של שני שינויים אלה על תלמידים ומורים בבית-הספר העל-יסודי בעיר הפיתוח, ולבחון כיצד הם מתמודדים עם המציאות החדשה. לשם כך, בדקתי באמצעות מודל המחקר האיכותני: (1) את תפיסת הזהות התרבותית של כל אחת משתי קבוצות תלמידים – מזרחיים (ממוצא מרוקאי) ו'רוסים' (יוצאי חבר העמים); (2) את יחסה של אוכלוסיית המחקר לאשכול זהויות הקולקטיב (הזהות היהודית, הישראלית והאתנית); ו-(3) את עמדותיהם באשר לצורך בשימור התרבויות של העדות בישראל, ולהיררכיה של תרבויות ולקשר בין הישגים לימודיים לבין מוצא עדתי.
בנוסף, נבדקו במחקר יחסי הגומלין בין שתי הקבוצות בעיר (מזרחים ורוסים) לבין עצמן, ובינן לבין בני התרבות הדומיננטית מהיישוב הסמוך (אשכנזים), שחלקם לומדים איתם בחטיבה העליונה ועמדות התלמידים והמורים ביחס לתפקידו של בית-הספר בהתמודדות ובעיסוק בנושא ריבוי התרבויות המאפיין את אוכלוסיית תלמידיו.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?