גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

ראש חודש – חג הנשים – הילה טוכמכר-משעלי

יום חמישי, 2 באוקטובר, 2008

בפרק הראשון מובאים היסודות לעיסוק בראש חודש כחג של נשים ומוצגות בו הנחות היסוד של תחומי התוכן המרכזיים הנמצאים בבסיסו של המועד והם: תרבות יהודית, פמיניזם, לוח השנה וראש חודש.
השקפת העולם המוצגת ביחס לתרבות היהודית רואה, מחד, את חשיבות הקשר עם העבר לבניית זהות ושייכות, ומאידך את הצורך להתאים את מקורות העבר אל חיינו, באמצעות מנגנונים תרבותיים של פרשנות ומדרש. הדגשים המובאים ביחס לפמיניזם הם על תרומתו לתיקון עולם ועל האפשרות שנתן לנשים להישמע ולהראות ולכולנו, נשים וגברים, לחיות בעולם שוויוני וצודק יותר. בחינה פמיניסטית של המקורות היהודיים – שנכתבו על-ידי גברים – מאפשרת לנו לקרוא אותם מחדש באופן שנותן מקום וביטוי לנשים אז והיום.
יצירתו של לוח השנה מתקיימת עם התפתחות התרבות והצורך של האדם בסדר וקביעות, מחזורי היקום והטבע מוכנסים על ידיו למסגרת זמנים. כל תרבות מסדרת לעצמה את מסגרת הזמן בעזרת לוח שנה שבו היא מביאה לביטוי את צרכיה הרוחניים-תרבותיים. לוח השנה בתרבות היהודית קבע את ערב מולד הירח כיום שבו מתחיל החודש והוא ראש החודש. בתלמוד הירושלמי אנחנו קוראות כי מנהג הנשים לשבות ממלאכה בראש חודש – מנהג טוב. ראש חודש כיחידה החוזרת על עצמה שתים-עשר פעמים בשנה, מציינת את מולד הירח ואת תחילתו של חודש חדש. על גבי מצע זה ובהקשרים שהוצגו להלן מתחקה המחקר אחר מועד ראש חודש כחג של נשים.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?