גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

קריאת תיגר על הסמכות הדתית בקרב תלמידי מכינות קדם-צבאיות דתיות – גיא הלוי

יום שני, 20 בדצמבר, 2021

מטרת המחקר היא לבחון את דפוסי קריאת התיגר של תלמידי המכינות על הסמכות הדתית במהלך גיבוש זהותם הדתית. קריאת תיגר על הסמכות הדתית לא נחקרה אמפירית בישראל וגם הכתיבה העיונית על אודותיה דלה. הציונות הדתית נעה על הרצף שבין סמכות לאוטונומיה, בעוד רבני הזרם המרכזי של המכינות הקדם-צבאיות הדתיות, הקשורים לישיבת "הר המור", קרובים לקצה של הסמכות. תלמידי המכינות הקדם-צבאיות מגיעים ללמוד בהן כדי לגבש את הזהות הדתית שלהם, תהליך המחייב מידה של אוטונומיה גם לשיטתם של הרבנים, ועל כן גם בעל פוטנציאל לקריאת תיגר על הסמכות הדתית, כפי שהיא נתפסת על-ידי הרבנים. ממצאי המחקר מתבססים על 158 ראיונות ו-42 תצפיות שנערכו במהלך שנה וחצי ומצביעים על שבעה דפוסים של קריאת תיגר. ממצאים אלה מעלים שאלה בדבר הדימוי של ההשפעה הממוסדת מצד בוגרי מכינות קדם-צבאיות דתיות על אופיו של צה"ל.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?