גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

צורכי סטודנטים ערבים במכללה להוראה ומידת קליטתם בה – ד"ר מרי תותרי

יום רביעי, 1 בדצמבר, 2010

השכלה גבוהה נחשבת לאחד האמצעים החשובים לניעות חברתית-כלכלית בחברות מודרניות (שגיא ואחרים, 2002). חוקרים רבים טוענים שבני המיעוט מייחסים חשיבות יתרה לרכישת השכלה גבוהה, יותר מאשר בני הרוב מפני שהם רואים בה מנוף לשיפור מצבם הכלכלי, החינוכי והפוליטי בחברה (Astin et al. 1991 ). טהיר (1985) טוען שהשכלה גבוהה הפכה לאחד הכלים המרכזיים עבור האוכלוסייה הערבית בישראל בעקבות השינויים הכלכליים, הפוליטיים וחברתיים שהתרחשו מאז קום המדינה. מרעי (1978) מוסיף, שהשכלה גבוהה הפכה ליותר פופולארית בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל בהיותה כלי למוביליות חברתית של הפרט וכלי להגשמת היעדים החברתיים והפוליטיים של הקבוצה כולה. ההשכלה נתפסה כדרך לפצות על האדמה והרכוש שהופקעו ואבדו, בעיקר בתקופת הממשל הצבאי. מאז קום המדינה חלה עלייה משמעותית ברמת ההשכלה של האוכלוסייה הערבית. עם זאת, יש עדיין פערים בין האוכלוסייה הערבית והיהודית בממוצע הציונים בבחינות הבגרות, במדדי חינוך נוספים ובתשתיות של שתי מערכות החינוך (אבו-עסבה, 2005). מאז אמצע שנות התשעים נרשמה עלייה כמותית במספר הסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה, במיוחד במכללות האקדמיות. עם זאת, שיעורם עדיין נמוך מאוד בהשוואה למשקלם היחסי באוכלוסייה.[1]  שיעורם נמוך במיוחד בתארים המתקדמים. בשנת הלימודים 2004-5 הגיע שיעור הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות ל-9.8%, לתואר שני 5% ולתואר שלישי 2.8%.

מחקרים עקביים מצביעים על כך שהסטודנטים הערבים נתקלים בקשיי הסתגלות רבים באוניברסיטאות ובמכללות, בהשוואה לסטודנטים יהודים. מחקר זה נועד לבחון את מידת ההצלחה בקליטתם ומעורבותם של סטודנטים ערבים במכללה האקדמית לחינוך אורנים. כמו כן נועד לאתר את צורכיהם בשילוב מוצלח יותר בעתיד וציפיותיהם מהמכללה בנדון.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?