גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

פעולת התרגום בין השבר והתמורה – ראוויה בורבארה

יום חמישי, 26 באוקטובר, 2023

מאמר זה עוסק בשבר שבמלאכת התרגום מערבית לעברית בישראל, לנוכח תפיסות ומאוויים שונים של המתרגמים ושל היוצרים, ומציג את אופני התרגום הנהוגים בפרויקט "מכּתוּבּ" כניסיון להצבת חלופה שעשויה לאחות שבר זה. המאמר מציג בקצרה את מהותו של השבר ומרחיב בדוגמאות. מורכבות התרגום של הספרות הערבית, בהתייחס לקודים התרבותיים והחברתיים המיוחדים לכל עם, מקשה על פעולת התרגום. זאת, במיוחד בשיטת התרגום הניאו-קלאסית, שכן, לדברי יהודה שנהב-שהרבני, "התרגומים מערבית בדגם הזה נעשים בישראל בתנאי אסימטריה רדיקלית, במעין מעבדה סטרילית המשכפלת את התנאים הפוליטיים שבהם התרגום מתבצע, תרגום כזה מעמיד פנים של ניטרליות, והמסגרת הלינגוויסטית המדגישה דיוק לשוני, תחביר קביל וכיוצא בזה עומדת בסתירה ליחסי הכוח הקולוניאליים המתקיימים בתוך חדר התרגום ומחוצה לו." המאמר מפרט את הסוגיות השונות העולות בתהליך התרגום, תוך שימת דגש על מודל "מכתוב" לתרגום הקולקטיבי – מודל המבוסס על דיאלוג דו-לאומי דו-לשוני, המאתגר את המבנה האסימטרי של התרגום האינדיבידואלי.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?