גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

על תפיסה אידאולוגית שונה של כבוד הילד בגישות: חינוך דמוקרטי וחינוך ולדורף (אנתרופוסופי) ועל המשמעויות המעשיות של שוני זה – גלעד גולדשמידט

יום ראשון, 10 בנובמבר, 2019

שנים רבות אני מלמד, מנהל ועוסק בתחומי החינוך האלטרנטיבי: בתי ספר ולדורף (אנתרופוסופיים), בתי ספר דמוקרטיים, חינוך מונטסורי ועוד. מהיכרותי עם בתי ספר שונים במרחב המכונה "חינוך אלטרנטיבי", שמתי לב שערך הכבוד, ובעיקר הכבוד כלפי הילד, עומד במרכזה של ההתרחשות החינוכית. על כך מצביעים גם הקטעים המובאים לעיל. יחד עם זאת הבחנתי שלכל זרם חינוכי יש תפיסת כבוד שונה כלפי הילד, עם דגשים אחרים ומחויבויות אחרות כלפי הילד. ביקשתי לבדוק האם תפיסה חינוכית הנגזרת מתוך רקע פילוסופי-רעיוני ואידאולוגי שונה של מושג "כבוד הילד", משפיעה גם על המעשה החינוכי בזרמי חינוך אלטרנטיביים אלו, וכך על כל פרט ופרט בתהליכים החינוכיים שהילדים והמורים עוברים יחדיו.
במאמר זה אנסה לבחון את המושג "כבוד כלפי הילד" מבחינה רעיונית ואידאולוגית, אחר-כך אבחן את התפיסה הרעיונית השונה של כבוד הילד בחינוך הדמוקרטי ובחינוך ולדורף. לסיום אראה כיצד משפיעה תפיסה שונה זו של כבוד כלפי הילד על המעשה החינוכי ויוצרת את השונוּת וההבדלים בין שני זרמי חינוך אלטרנטיביים אלו.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?