גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

ספר נפש החיים ובניית דמותו של תלמיד הישיבה החרדי-ליטאי – תהילה גאדו

יום שני, 18 במרץ, 2024

המאמר עוסק בספר נפש החיים כספר יסוד המַבנה את דמות תלמיד הישיבה החרדי-ליטאי. ראיונות בכתב עם בוגרי ישיבות חרדיות-ליטאיות שלמדו בספר בנערותם העלו ארבעה ממצאים: (א) עיקר השפעתו של הספר על תלמידי ישיבה הוא בהפנמת מעלת לימוד התורה כערך עליון; (ב) הספר נתפס כמעצב השקפת עולם ואידיאולוגיה ברמת התודעה וברמת הפרקטיקה; (ג) לימוד הספר מציב אתגר מרכזי בעקבות הדרישה המחמירה שבו להתמסרות לתורה. דרישה קשה ליישום, העשויה לפתח לחץ דתי וחרדה מפני ביטול תורה; (ד) המלצות ללימוד מיטבי של הספר. הדיון עוסק בעיצובו ובהתפתחותו ההיסטורית-אבולוציונית של המושג הישיבתי ביטול תורה, שראשיתו נמצאת בנפש החיים כפרשנות מחמירה לדברי חז"ל, ואשר מתפרש באופן מחמיר יותר בספרות ישיבתית פופולרית שנכתבה בהשראתו ומטמיעה את מסריו. עוד ייבחן היחס לביטול תורה דרך הפרמטר של מאפייני גיל ההתבגרות ודרך המניעים הפנימיים של הפרט.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?