גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

סיפורי ספקנות ומשבר: קריאה בקובץ הסיפורים לא רוצה להתרגל אליך מאת ראויה ג'רג'ורה בּורבּארה – רימא אבו ג'אבר בראנסה

יום חמישי, 26 באוקטובר, 2023

השינויים שמתחוללים בחברות מסוימות, או בעולם כולו, משפיעים בין היתר על הספרות כאומנות לשונית, שבאמצעותה מבטא הסופר את הסובב אותו ואת החוויות שבהן הוא מתנסה. המציאות המעורפלת והמשברית – בכל הקשור למגפת הקורונה שכפתה את עצמה על תחומי החיים השונים ועל חיי היומיום של הפרט מבחינה פוליטית, כלכלית, מעשית, מדעית, חברתית וסובייקטיבית – הטביעה את חותמה גם על הספרות ועל כל מה שנכתב בתקופה הזאת, בין שהוא טקסט נרטיבי ובין שאינו. במסגרת מציאות זו, של שברים יומיומיים כמעט, החלו להתעורר ספקות והבעות של אי-יציבות וחוסר ביטחון. המחקר המוצג במאמר זה עוסק בניתוח ספרותי של קובץ הסיפורים לא רוצה להתרגל אליך מאת הסופרת ראויה ג'רג'ורה בּורבּארה, אשר ראה אור כשנה לאחר פרוץ המגפה. מטרת המחקר היא לחדור לעומקו של הטקסט ולעמוד על השברים ותמורותיהם במישורים שונים, כגון המישור הפוליטי-אזרחי – המשבר ביחסים בין האזרח הערבי למדינה, בין הפרט לשלטון ובין הפרט לחברה; המישור המשפחתי-מגדרי – המשבר ביחסים בין הגבר והאישה במשפחה בכלל ובימי קורונה בפרט, ועוד.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?