גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללת אורנים: שילוב אקדמי, חברתי ומנהיגות חינוכית בעתיד – ד"ר לילך לב ארי, ד"ר דינה לרון

יום רביעי, 21 בדצמבר, 2011

מבוא

שילובם של צעירים יוצאי הקהילה האתיופית במערכת ההשכלה הגבוהה היא אחד היעדים החשובים בקליטתם בחברה הישראלית. למימוש מטרה זו נרתמו גופים שונים – ממשלתיים, וולונטריים וציבוריים, זאת מתוך הכרה כי השכלה גבוהה היא מפתח להשתלבות בתחומי תעסוקה מגוונים, ומתוך כך, להשתלבות מעמיקה יותר בחברה הישראלית.

בשנת הלימודים תשס"ט החלה לפעול, כמהלך יזום של מכללת אורנים, תכנית להכשרת מורים ליוצאי הקהילה האתיופית. אורנים, כמכללה אקדמית לחינוך, היא תמונת ראי של החברה הישראלית וניתן לפגוש בה יהודים וערבים, מזרחיים ואשכנזים, חילוניים ודתיים ועוד, אך נעדרו בתמונה זו סטודנטים להוראה יוצאי אתיופיה. לאור זאת, נקטה הפקולטה לחינוך, בגיבוי הנהלת אורנים, מהלך יזום לקליטת מועמדים בני הקהילה, תוך הצבת שלושה יעדים מרכזיים: (1) להכשיר מורים-מחנכים בני הקהילה האתיופית ולשלבם במערכת החינוך; (2) לבנות קבוצת מנהיגות חינוכית מובילה בקרב הקהילה; ו-(3) להרחיב את הדיאלוג הבין-תרבותי במערכת החינוך בכלל, ובאורנים בפרט.

התכנית מבוססת על העיקרון של 'הרוב ביחד ומעט לחוד'. דהיינו, הסטודנטים בוחרים לעצמם את חוגי הלימוד על פי נטיות ליבם ככלל הסטודנטים באורנים. ואכן, ניתן למצוא סטודנטים יוצאי אתיופיה בתכניות ההכשרה לגיל הרך, לחינוך המיוחד, לבית הספר היסודי והעל-יסודי ובחוג לחינוך חברתי-קהילתי. עם זאת, נמצא לנכון להקצות בכל אחת משנות הלימוד קורס אקדמי אחד הנותן מענה לצרכים הייחודים של הסטודנטים יוצאי הקהילה. קורסים אלה עוסקים בתהליכי גיבוש זהות, בנושאים הקשורים לקהילה האתיופית ולמפגש שלה עם החברה הישראלית ובתהליכי העצמה ופיתוח אישיים. ובנוסף, בשנה הראשונה של התכנית, הוצע לקבוצה לתת לעצמה שם מייחד. ההחלטה נפלה על השם 'מיכאל'. מאז מלווה שם זה את הקבוצה ומשרת את המערכת, בעיקר בהיבטים ארגוניים ומינהליים.

מטרת המחקר הנוכחי היא לחקור קבוצת סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים במכללת אורנים, ולבחון את מידת השתלבותם במכללה בהקשר אקדמי וחברתי, וכן, את תפיסותיהם לגבי המשמעויות של מנהיגות חינוכית בכלל, ומנהיגות חינוכית שלהם בקהילתם בעתיד, בפרט.

*ד"ר לילך לב ארי, ראש הרשות למחקר ולהערכה, מכללת אורנים; דוא"ל: llevari@oranim.ac.il

**ד"ר דינה לרון, דיקן הפקולטה לחינוך, מכללת אורנים; דוא"ל: dina_l@oranim.ac.il

המחקר נעשה במסגרת הרשות למחקר ולהערכה, תשע"א.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?