גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

סחר בכליות ופונדקאות: השוואה, פנומנולוגיה וחשיבה מטפורית – קובי אסולין

יום שלישי, 31 בינואר, 2017

המאמר בוחן את הסוגיה הביו-אתית של סחר בכליות. בחינה זו נעשית בעיקרה מתוך השוואה להליך הפונדקאות שהוא חוקי בחלק ממדינות העולם וגם בישראל, לעומת סחר בכליות שנתפס כלא לגיטימי מבחינה מוסרית. בהמשך להשוואה, המאמר בוחן את עמדתו של הפילוסוף מייקל סנדל שיוצא כנגד האפשרות של מסחור שירותים מסוימים, ובכלל זה סחר באיברים, שכן יש במסחור זה ניפוץ של מושג הקהילה ואפשרותה. מסקנת הביניים של המאמר היא שלא קיים הבדל ממשי בין שני אלו. עם זאת נותרת השאלה, מה עומד אם כך ביסוד ההתנגדות שלנו לסחר בכליות? הפתרון שניתן הוא שלמעשה ההתנגדויות המוסריות, המיידיות והאינטואיטיביות לא נובעות בעיקרן משיקולים רציונליים-דדוקטיביים, אלא נשענות על חשיבה מטפורית-פנומנולוגית. כך, ובהמשך לדיון של לייקוף וג'ונסון במעמדן הקוגניטיבי-פרגמטי של מטפורות, המאמר מציע ניתוח מטפורי-פנומנולוגי המסביר את הפער בהתייחסות לפונדקאות כנגד סחר בכליות. לבסוף, אם אכן מה שעומד ביסוד רבים מהשיפוטים המוסריים הן מטפורות ורטוריקה המייצגות עמדה תרבותית, הרי לא מן הנמנע וראוי בהמשך לעמדה המטא-אתית והפרגמטיסטית של ג'ון דיואי, לשנות קרקע מטפורית זו כך שניתן יהיה להרחיב את מרחב האפשרויות הביו-אתיות.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?