גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

סוציאליזציה וזהות לאומית בקרב מתבגרים פלסטינים בישראל – ימאמה עבד אל-קאדר

יום שני, 6 בפברואר, 2023

מקובל לחשוב כי התפתחות הזהות האישית היא מהשלבים המשמעותיים יותר בחיי כל מתבגר ומתבגרת. היכולת של המתבגר/ת לפתור משברי זהות לאורך החיים תלויה במידת ההצלחה ביצירת זהות עצמית וחברתית, בעיקר¬ בתקופה קריטית זו. תהליך הבניית הזהות ועיצובה אינו תלוי במתבגר/ת בלבד, אלא גם בסביבה שבה המתבגרים מתפתחים ובתהליכי הסוציאליזציה שהם חווים. המאמר הנוכחי מבוסס על מחקר העוסק בעוצמת הזהות הלאומית-פלסטינית של מתבגרים פלסטינים בישראל, ובוחן באיזו מידה הם חווים תהליכי סוציאליזציה לאומית בבית ובבית הספר – זאת בהשוואה למתבגרים יהודים. מממצאי המחקר עולה כי אכן מידת הסוציאליזציה הלאומית שחווים המתבגרים הפלסטינים בבית ובבית הספר נמוכה. אך, בניגוד לאינטואיציה שלפיה הדבר מבשר זהות לאומית נמוכה, הרי המחקר מעלה כי המתבגרים הללו הם בעלי זהות לאומית-פלסטינית חזקה. את ההסבר לכך אנו תולים באופן שבו נתפס הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיני מתבגרים אלו.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?