גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"סוף מעשה במחשבה תחילה"-על מעמדה של ההתערבות האנושית בעולם במסגרת התפיסות המיתיות והקריטיות של הזמן-ד"ר אבנר כהן

יום רביעי, 21 בדצמבר, 2011

תקציר

החיבור דן בהשפעתן של תפיסות הזמן המקובלות במחשבה המיתית ובמחשבה הקריטית על אופן הצטיירותה של ההתערבות האנושית בעולם. האם התערבות זו מובנת במסגרתן של התפיסות השונות של הזמן כמאפשרת או כשוללת את האופציה של העיצוב החופשי של החיים והסביבה? שאלה זו מחייבת לפתוח את החיבור בהצגת ההבדלים בין המחשבה המיתית והמחשבה הקריטית, ובהמשך היא דורשת לאפיין את הפערים בין תפיסות הזמן הנגזרות מהן. על בסיס זה מתברר גם הניגוד בין מעמדה של הפעילות האנושית בשתי התפיסות, ומובהרות גם המשמעויות האתיות שלו. בסיום מתוארת תפיסת הזמן האקטואלית, תוך מיקומה ביחס לתפיסות שנידונו. מיקום זה חושף לדעתי את הסתירה בין הנורמות המוצהרות לבין ההעדפות הממשיות בתרבות בת-זמננו.

מילות מפתח: זמן, מחשבה מיתית, מחשבה קריטית, קאסירר, הובסבאום

* ד"ר אבנר כהן, מכללת אורנים; דוא"ל: avner@research.haifa.ac.il

 

Human Interference in the World in

Mythical and Critical Concepts of Time

Avner Cohen

This essay discusses the question of how accepted concepts of time in mythic and critical thinking influence the perception of human interference in the world. Is this interference understood within its framework as enabling or preventing the option of a free design of life and environment? We therefore begin this essay with the presentation of differences between mythic and critical thought. We continue by characterizing the concepts of time derived from these forms of thought respectively. On this basis the contrast between the statuses of human activity in both perceptions becomes clear, as well as its ethical meaning.

The conclusion of this essay describes the perceptions of actual time through their placement relative to the concepts discussed. This placement reveals, in my opinion, the contradiction between avowed norms and actual preferences in contemporary culture.

 

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?