גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

נשים בימים ההם ובזמן הזה – הרהורים על נשים, יהדות וזמן-ד"ר ענת ישראלי

יום רביעי, 21 בדצמבר, 2011

תקציר

נקודת המוצא של מאמר זה היא ההלכה שהגדירה את השוני בין המינים ויצרה היררכיה מגדרית באמצעות הכללה רחבה (מלווה בשורת יוצאים מן הכלל) שיצרה זיקה בין חיובים הלכתיים, מגדר וזמן.

טענתי היא שאין זה מקרה שנקודת הפתיחה ההלכתית נעוצה בהגדרה המתבססת על הזמן: משחר ימיה עסקה היהדות בעיצובה של תפיסת זמן יהודית שונה משל סביבתה, בעלת מאפיינים קוויים ומעגליים כאחד, תפיסה שבאה לביטוי נרחב כבר בתנ"ך. לאחר חורבן בית שני נוסף לתפיסת הזמן היהודית גם אתגר עיצובו של הזמן היהודי כמכונן הזהות היהודית, כמשמר אותה וכמגן עליה. נשים נתפסו כשייכות ולא שייכות, מסוגלות ולא מסוגלות, שותפות חלקיות בלבד לאתגר התרבותי והרוחני היהודי. הגדרת השותפות החלקית שלהן באמצעות הזמן הלמה היטב את מקומו וחשיבותו של הזמן בתפיסה היהודית בכלל והרבנית בפרט.

השאלה העומדת כעת לפתחנו היא אם נצליח לכונן בעתיד תפיסה 'נשית' יותר מבחינת היחסים בין זמן ומגדר, בעולם כולו ובתרבות היהודית בפרט.

מילות מפתח: נשים, מגדר, יהדות, זמן, הלכה

ד"ר ענת ישראלי, מכללת אורנים; דוא"ל: anati@oranim.ac.il

 

:Women in Then and Now

Reflections on Women, Judaism and Time

Anat Yisraeli

Our basic outlook is that the Halacha has defined the difference of Gender and created gender hierarchy by making a wide generalization (with some exceptions) based on the link between Halacha commitments (Mitzvot), gender and time.

Our claim is that the starting point embodied in the definition based on time is not arbitrary. From the very beginning, Judaism dealt with the formation of the Jewish concept of time differently than its surroundings, with both direct and indirect characteristics at the same time, a concept widely known as early as in Biblical times.

After the destruction of the Second Temple, the Jewish concept of time was enlarged by the challenge of conceiving time as a main factor in Jewish identity, preserving and defending it. Women were conceived as only half belonging to, half capable of, half partners in the cultural–spiritual Jewish challenge. The definition of this half partnership by means of time suited the concept of time and its importance in Jewish thought in general, and Rabbinical thought specifically.

The question we face nowadays is whether we can create a more "feminine" concept regarding the relations between time and gender in the world in general, and in Jewish culture specifically.

 

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?