גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מתלמידים לקויים למוחות לקויים: על נוירו-מדיקליזציה של לקויות למידה – עופר קצ'רגין

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

"I am a brain, Watson. The rest of me is a mere appendix"
תמונת העולם הנוירוצנטרית, המזהה את מהות האדם עם מוחו הגשמי, הופכת לפרדיגמה שלטת בשיח האקדמי והמדעי העכשווי. גם חוקרים בשדה החינוך הנחשפים לתמונת עולם זו מבקשים להבין מושגים, עקרונות ותהליכים חינוכיים באמצעות גיוס תובנות ומודלים ממדעי המוח. על רקע מגמה זו מבקש המאמר לחשוף את המקום המרכזי שיש לייצוגי מוח ויזואליים בשדה לקויות הלמידה בישראל באמצעות בחינת מקומם בדמיונם המקצועי של מאבחנים דידקטיים והשפעתם על עמדותיהם. לשם כך נעשה שימוש באתנוגרפיה שכללה תצפיות בכנסים בתחום לקויות הלמידה, 20 ראיונות עומק עם מאבחנים דידקטיים שנכחו בהם וניתוח רטורי של טקסטים ויזואליים שהוצגו בפניהם במהלכם. במאמר נחשפים מעמדם הסמכותי וכוחם הפתייני של ייצוגים מוחיים בדמיון המקצועי של המאבחנים, והוא מתחקה אחר הפונקציות הרטוריות והאידיאולוגיות שנודעות בו לייצוגים ויזואליים אלה. ייחודיותו בזיהוי תרומתם של ייצוגי המוח לתהליכי הבניית לקויות הלמידה כעובדות קליניות, ובחשיפת המקום התרבותי שנודע לייצוגים בהקשר זה. בנוסף, ממופה בו סדרת אמצעים רטוריים מרכזיים המשמשים להעצמת המסרים הנוירו-רדוקציוניים המגולמים בייצוגים הוויזואליים. עוד נידון בו מעמד ייצוגי המוח כראיות אובייקטיביות במסגרת משטר הידע של המבט הרפואי. לבסוף, נידונות בו השתמעויות ההמשגה הנוירו-רדוקציונית המגולמת בייצוגים ביחס להבנת ולהבניית הסובייקט האנושי הלקוי, והזיקה המתכוננת בין עצמיותו המנטלית לבין מוחו הגשמי. בשונה מרוב המחקרים בשדה לקויות הלמידה, נקודת המוצא של המאמר היא ביקורתית: דרך הכלים הסוציולוגיים-רטוריים, המאמר מערער על יומרת מדעי המוח להציע כיום תובנות ויישומים משמעותיים לחינוך.
מילות מפתח: מדע (רטוריקה), מדע (אתנוגרפיה), מדעי המוח (חינוך), רטוריקה, ויזואלית, הדמיית מוח (תרבות), ליקויי למידה (תרבות), מדיקליזציה

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?