גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

משמעת בכיתה: בין אידיאולוגיה למעשה – נעמי דה-מלאך

יום שני, 20 בדצמבר, 2021

המאמר דן בסוגיית המשמעת בכיתה, תוך התמקדות בפער הקיים בין התאוריה לבין המעשה. על בסיס חלוקה ראשונית לשתי אידיאולוגיות חינוכיות – שמרנית ופרוגרסיבית – נטען שהשיח החינוכי הוא בעיקרו פרוגרסיבי, ואילו המעשה הוא ברובו שמרני. לאחר ביסוס הטענה בדבר קיומו של הפער נבחנות הסיבות לו, ומוצגת הסיבה המרכזית לקיומו של הפער: קל ויעיל יותר, ולעיתים אף הכרחי, לפעול בדרכים שמרניות. בהמשך מתוארים ניסיונות להבנת הפער, וכן פרקטיקות שמנסות לטשטש אותו או לגשר עליו. בעזרת הפדגוגיה הביקורתית, מוצע להכיר בכך שבעיות המשמעת הן לעיתים ביטוי בריא להתנגדות התלמידים לכוח המופעל עליהם, ועל כן השאיפה אינה צריכה להיות לבטלן, אלא להתמודד עימן. מומלץ להכיר בקיומו של הפער, ולתת לגיטימציה למחנכים להפעיל במקרים מסוימים שיטות משמוע שמרניות. עם זאת, יש לראות בדרכים אלה כורח, או תחנת ביניים, כשהשאיפה היא לפעול בהמשך בדרכים סמכותיות פחות ודיאלוגיות יותר.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?