גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

על ספרו של ד"ר משה שנר: "להיות יהודי באלף השלישי: הצעה ל'סדר יום' לימודי במערכת החינוך בישראל ובתפוצות – ד"ר ישראל קורן

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

ספרו של ד"ר משה שנר "להיות יהודי באלף השלישי: הצעה ל'סדר יום' לימודי במערכת החינוך בישראל ובתפוצות" סוקר את מצבו של העם היהודי מבחינה תרבותית, מבחינה דמוגרפית ומצד היחס בין ישראל לתפוצות. הוא סוקר באופן מפוכח את זהותם היהודית הנבדלת והמפולגת של יהודים במקומות מושביהם השונים בעולם, והסקירה נערכת על רקע בחינת מצבו של החינוך היהודי במיוחד בתפוצות.
לספר שלושה מוקדים עיקריים: (1) הצגת הפיצול התרבותי-הרוחני שחל בקרב יהודים במאות האחרונות המתבטא בכך שיהודים החלו להגדיר את זהותם היהודית בדרכים נבדלות ושונות מהאופן שבו הגדירה עצמה היהדות הקלאסית לאורך מאות בשנים; (2) הצגת מצבו הדמוגראפי של העם היהודי על רקע השינויים הדמוגראפיים הרדיקאליים שחלו בו מבחינה מספרית וגיאוגרפית כתוצאה מן המאורעות ההיסטוריים הגדולים של המאה העשרים, ובמרכזם שואת יהודי אירופה; (3) הצגת היחס בין ישראל לתפוצות בהקשר תרבותי וחינוכי.
שפתו של הספר בהירה והקריאה בו קולחת, ובמובן זה הוא מתאים לציבור רחב של קוראים ובכללם מורים ומרצים בבתי ספר ובמכללות. הוא עשוי לסייע לקוראים ששאלת יהדותם ושאלת הרציפות היהודית חשובות להם מבחינה אישית, מבחינה חברתית ומבחינה תרבותית, ובמיוחד לאלה מהם שאין בידם נגישות להגות ולספרות המחקר הענפה בתחום המחשבה היהודית המודרנית (וקרוב לוודאי שכך הדבר לגבי חלק ניכר מציבור המורים בישראל).

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?