גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

משֶבר לתמורה דיאכרונית ולתמורה סינכרונית: למידה מכוונת עצמי במחשבת החינוך – ערן גוסקוב

יום חמישי, 26 באוקטובר, 2023

המאמר שלפניכם מבקש לבחון באמצעות נקודת מבטה של מחשבת החינוך את תקפות ההשקפה החינוכית שבמרכזה למידה מכוּונת-עצמי (יוטגוגיה, heutagogy), שעשויה להביא מזור, גם אם חלקי, למשבר ולחולשות החינוך בעת הזאת. המאמר מנהיר את עקרונות רעיון היוטגוגיה, ובהם הענקת אוטונומיה מלאה ללומדים בבחירת מושאי ודרכי חקירתם, והוא מצביע על מקורות הרעיון לאורך ההגות הפילוסופית החינוכית. המאמר בוחן את תקפות היוטגוגיה באמצעות העלאת שתי נקודות מרכזיות שנוגעות בה: האחת שמתנגדת, מעלה על נס את חשיבותו והכרחיותו של הקאנון התרבותי-מדעי למעשה החינוכי, ומבליטה את חסרונו של כל קאנון בדרך החינוך היוטגוגית. השנייה, שתומכת בדרך חינוכית זו, מצדיקה את האפשרות שניתנת ללומדים לבחור בדרך החקירה והלימוד שנראים בעיניהם כנכונים, גם במחיר של ויתור על עקרונות הדרך המדעית. המאמר מסתייע במשל "שלוש התמורות אשר לרוח", ששם פרידריך ניטשה בפיו של גיבורו הספרותי זרתוסטרא, כדי למצוא מעין פשרה חינוכית-רעיונית בין תומכי היוטגוגיה למתנגדיה, פשרה שמשמרת את היתכנותה וחשיבותה של דרך לימוד זו.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?