גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" – המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה – ד"ר שרה קלימן ויעקב ליברמן

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, עוסקת בהכשרה למקצועות החינוך וההוראה, מקצועות פרקטיים-רפלקטיביים, הנשענים על שילוב בין ידע תיאורטי לידע מעשי. במקרים רבים נדרשים תיווך והנחיה אישית כדי לסייע לסטודנט ליצור קישור זה בין התיאוריה לפרקטיקה. לצורך התיווך וההנחיה הוקם במכללת אורנים מרכז מעיין, מרכז למשאבים, עיון והנחיה.
הקמתו של מבנה חדש לספרייה ופינוי המבנה הישן, הצמוד לספרייה, אִפשרו ליצור מרחב משותף של לימוד ועיון, ובשנת תשס"ו הוקם המרכז. תהליך השינוי והמיזוג אִפְשר ניסוח מחודש של חזון משותף, בירור צרכים, תיאום ציפיות, גיבוש נוהלי עבודה חדשים, גיבוש הצוות ודפוסי עבודתו, חלוקת תפקידים מחודשת ולמידה משותפת של כל עובדי המרכז.
המחקר שלפניכם תוכנן כמחקר הערכה מעצבת, במטרה להעריך תהליך מיזוג ושינוי של מספר מוקדי משאבים, ייעוץ והכוונה במכללה. עם תחילת עבודתנו התברר שהמקום אותו אנו חוקרים נמצא בתהליכי התהוות. המחקר עצמו – השאלות ששאלנו, העיון בספרות וכדומה, שימשו מקור למידה ושינוי לגבי המרכז החדש. תרמה לכך גם העובדה, שהחוקרת הראשית נבחרה לעמוד בראש המרכז והיא מייחסת חשיבות רבה למחקר, שילווה את צעדיו הראשונים של המרכז ויביא לשיפור פעילותו. שיתוף הפעולה עם חוקר נוסף, המכיר את המערכת אך אינו חבר בצוות המרכז, יכול היה להוסיף זוויות ראייה והסתכלות חיצונית, אובייקטיבית, על המתרחש. ראינו אפוא לנכון להפוך את המחקר למחקר פעולה, לקיים את האינטראקציה בין העיון שלנו לבין תהליכי שינוי במרכז, בדרך מושכלת, כדי שהעושים במלאכה יוכלו להפיק את מרב התועלת מעיוננו. זאת ועוד – מטרתו העיקרית של המחקר לתרום לשיפור פעילותו של מרכז מעיין. יחד עם זאת קיווינו כי פרסומו יאפשר למכללות אחרות ללמוד מהניסיון ומהמסקנות של המחקר, לכונן מרכזים דומים או לשפר את הפעילות הקיימת. קיווינו גם כי ניתן יהיה להפיק ממנו ידע תיאורטי על דרכי למידה של סטודנטים ועל חולשות ונקודות חוזק של דרכי הנחיה והוראה במכללה.
תודתנו נתונה לעובדי מרכז מעיין, למרצים, למדריכות הפדגוגיות ולסטודנטים הרבים שענו לשאלותינו, מילאו שאלונים ואִפשרו לנו לתעד את הנעשה כפי שהוא משתקף בעיני כל הבאים למרכז. אנו מקווים שהזמן שהקדישו לנו כל המשיבים בראיונות ובמילוי השאלונים לא יהיה לשווא, וכולם יפיקו תועלת מן החומר המתפרסם כאן.
מחקר זה התאפשר הודות לתמיכה של הרשות למחקר ולהערכה של מכללת אורנים ושל ועדת המחקר הבין-מכללתית של מכון מופ"ת, ותודתנו נתונה להם.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?