גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מיתוס "ההצבעה השבטית": משטר ההפרטה והבסיס המעמדי של התמיכה בימין ובשמאל בישראל – דני גוטוויין

יום שני, 6 בנובמבר, 2017

"ההצבעה השבטית" היא אחד המיתוסים המערפלים את הדיון הפוליטי בישראל ותורמים לשימור ההגמוניה של הימין. מיתוס "ההצבעה השבטית" ניזון מן החפיפה בין עדה למעמד המקנה מראית עין של ניתוח ביקורתי לפרשנות המעדיפה את הגורם העדתי-תרבותי על הגורם המעמדי-כלכלי בהסבר דפוסי הצבעה של הישראלים. כשל זה עומד בבסיס המוסכמה הרווחת – שגרסאותיה השונות אומצו בידי הימין והשמאל כאחד – בדבר "השבטיות" של הצבעת העשירונים הנמוכים, המזרחיים בעיקרם, לימין, ושל תמיכת העשירונים הגבוהים, האשכנזים בעיקרם, בשמאל או בשמאל-מרכז.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?