גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מיתה א-מיתית: דיון אישי בחיי מיתוס – הדר סייפן

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

במאמר זה אבקש להציג מסה שעניינה שבר המיתוס בחיי הקיבוץ. ככלל, אגע בדבריי בתהיותיי לגבי נוכחותו של המיתוס בחיי הפרט והקולקטיב במעבר מהמודרניזם אל העת הפוסט-מודרנית. אתאר את המיתוס בתנועה שבין שתי המגמות הללו, כנרטיב רב-משמעות בחיי האדם כיצור חברתי. אתייחס לאופנים השונים בהם התגלם המיתוס בגופם ובמחשבותיהם של ילדי הקיבוץ וחבריו הבוגרים כאופן הגשמה של סיפורים אידיאולוגיים שהטמיעו שאיפה אוטופית. אתאר מנקודת מבט אישית כיצד נראה משבר 'היום שאחרי המיתוס' וכיצד התגלמה באופן חזותי הפרכתו והפיכתו מאמת קהילתית להיסטוריה. לצד אלו, אתייחס להתפכחות החברה כשלב של חווית התבגרות. אדגים את מחשבותיי בנדון מבעד להצגת תמות ספרותיות ואופני הבנתן, תמות שיאפשרו להוליך את הרהוריי בנושא בין תיאור לרפלקסיה אוטוביוגרפיים, בהתייחס לחָיי בקהילה קיבוצית ספציפית. בכך, אמחיש התחקות אחר תפקיד המיתוס בחברה הקיבוצית בישראל בפרט כמו גם באופן כללי.
מילות מפתח: נרטיב, מיתוס, סימון, זהות, אמת

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?