גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מיקום מוסדות החינוך החרדיים ותהליך הנשירה מהם בזיכרונות מתקופת הנעורים בקהילה בחוויית בוגרים אשר עזבו את זהותם הדתית/חרדית – דורית מינץ

יום שני, 18 במרץ, 2024

המאמר מתמקד במיקומם של מוסדות החינוך החרדיים ותהליך הנשירה מהם בזיכרונות שהעלו חרדים לשעבר מתקופת הנעורים, ובהשפעתם על ההחלטה לעזוב את הזהות החרדית. הממצאים המוצגים במאמר זה מתבססים על 19 ראיונות עומק שנערכו עם גברים ונשים מהזרמים השונים של החברה החרדית, אשר עזבו את הדת לפני למעלה משלוש שנים. הראיונות נערכו במסגרת מחקר דוקטורט שהושלם בשנת 2021,[1] ועסק באינטראקציות והשפעות משפחתיות במצבי עזיבת הדת והקהילה החרדית, על פי התאוריה המעוגנת בשדה. רבים מבין המרואיינים ראו את קשיי ההסתגלות למוסדות הקהילתיים שאליהם השתייכו בעבר כמשפיעים על עזיבת זהותם הקודמת ובהמשך על עיצוב זהותם הנוכחית. בניתוח זיכרונות משתתפי המחקר עלו, באופן סובייקטיבי בלבד, אינטראקציות וקונפליקטים אישיים ובין-אישיים בארבעה נושאים הקשורים לדרישות תרבותיות במוסדות החינוך: האווירה הכללית במוסד; דרישות מהפרט; תפיסות סטיגמטיות כגון 'הכול או לא כלום'; ואינטראקציות עם דמויות חינוכיות. המאמר שופך אור על חשיבותן של החוויות הרגשיות במוסדות החינוך – ישיבות לנערים וסמינרים לנערות – ועל הקשר בין האינטראקציות וסוגי הקונפליקטים הנחווים בהם לבין תהליך גיבוש הזהות הדתית בגיל הנעורים. תהליך פסיכולוגי זה ראשיתו לעיתים בניסיונות כושלים של הטמעה (assimilation) המסתיימים בהתאמה (accommodation), כלומר באימוץ זהות אחרת. 


[1] מינץ, 2021. תודות לפרופסור מיכל שמאי מנחת המחקר מאוניברסיטת חיפה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?