גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מוסר ואחריות בגיל הרך: השורשים והמאפיינים של התנהגות פרו-חברתית בגיל הרך – Review – עדנה אור

יום ראשון, 23 בנובמבר, 2014

התנהגות מוסרית היא הבסיס לקיומה של חברה אנושית בריאה ומשגשגת. סקירה זו תתמקד בתאוריות חברתיות-פסיכולוגיות המייחסות גילויים ראשונים של מודעות והבנה של כללי מוסר כבר בגיל הרך. פעוטות וילדים מכירים את הקונבנציות ההתנהגותיות הנוגעות לשלושה תחומים: רווחה, הגינות כלפי האחר ושמירה על זכויותיו. היענות לקונבנציות חברתיות אלה מתבטאת בהתנהגותם הפרו-חברתית של ילדים, התנהגות המשתקפת בגילויי דאגה, בעזרה, באחריות ובאלטרואיזם. שלוש מטרות עומדות במרכזה של סקירה זו: (1) להבהיר את המושג "מוסר" מההיבט של הגישות החברתיות-פסיכולוגיות ולהציג את דפוס התפתחות של המוסר והביטויים ההתנהגותיים שלו בילדות; (2) להציג את הגורמים האנדוגניים (המולדים) והאקסוגניים (הנלמדים) המעורבים בהתפתחות המוסר. הסקירה תתאר את מקומה וחשיבותה של המשפחה להתפתחות המוסרית, וכן את הגורמים הנוירולוגיים והביולוגיים המעצבים דפוס התנהגות פרו-חברתי או אגרסיבי; ו-(3) לתאר את מקומו של ההקשר התרבותי בגיבוש נטיות התנהגותיות אצל ילדים. מסקנות והשלכות הנוגעות לעידוד התנהגות פרו-חברתית יידונו בסוף הסקירה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?