גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
סקירות וביקורות ספרים

מהגרים ישראלים בחו"ל- המשכיות יהודית או התבוללות? מאת: ד"ר לילך לב ארי, סקירה: ד"ר דוד מיטלברג

יום חמישי, 2 באוקטובר, 2008

מחקר חדש זה עוסק בקהילות של ילידי ישראל המתגוררים בארצות אירופה, בייחוד באלה החיים באנגליה ובצרפת, ובוחן את השאלה באיזו מידה ישראלים מהגרים תורמים להמשכיות העם היהודי בתפוצות ובאיזו מידה הם מהווים קבוצה מועדת להתבוללות.

המחקר מנסה להתחקות אחר מגמות של המשכיות יהודית בקרב הדור הראשון, כלומר ישראלים אשר היגרו לחו"ל, בדרך כלל כבעלי משפחות ובעת המחקר מרביתם נשואים ובגילאי 35 ומעלה, לעומת צעירים, רווקים ובני "דור וחצי" (שנולדו בישראל אך התחנכו חלק או מרבית חייהם בחו"ל) ובני הדור השני (ילידי חו"ל). חלקם הגדול של המהגרים הישראלים לדורותיהם השיב לשאלונים (126) והנתונים עובדו סטטיסטית. 23 ישראלים רואיינו פנים אל פנים.

מממצאי המחקר עולה כי בני הדור הראשון, כמעט כולם נשואים לבני/בנות זוג יהודים בעוד שכרבע מהישראלים הצעירים, בני "דור וחצי" ודור שני נישאים בנישואי חוץ או חיים עם בן/בת זוג לא יהודים וחווים תהליך מואץ של התבוללות. כמו כן, בני הדור הראשון שומרים על זיקתם ליהדות ולישראל, בעיקר באמצעות קשר הדוק עם ישראל ובאמצעות שימור של התרבות הישראלית, בעוד בני "דור וחצי" ודור שני נמצאים בתהליך מתמיד ומדאיג של היטמעות בחברה הלא-יהודית הבאה לידי ביטוי בכך ש-23% מהצעירים מקיימים יחסים חברתיים הדוקים עם הקהילה הלא יהודית (בניגוד ל-8% מקרב הדור הראשון); 33% מקיימים עימה יחסים כלכליים הדוקים (לעומת 26% בקרב הדור הראשון) ו-30% מבלים את שעות הפנאי שלהם עם חברים לא יהודים (בהשוואה ל-5% בקרב הדור הראשון).

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?