גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מדיקליזציה של שמֵנוּת בספרות הילדים וממדיה המגדריים – גילה דנינו-יונה

יום שלישי, 31 בינואר, 2017

מדיקליזציה היא תהליך בו מוגדרות תופעות ובעיות חברתיות והתנהגותיות כרפואיות ולפיכך עוברות תהליך הסדרה של פיקוח, טיפול ומניעה על-ידי המערכת הרפואית. כפרויקט הסדרה חברתי-תרבותי, המדיקליזציה מגדירה מה נחשב נורמלי ותקין ומסדירה את כל מה שחורג מכך, הסדרה המכוונת בדרך כלל לאוכלוסיות שאינן חלק מהקבוצה ההגמונית השלטת, ובהן נשים. במאה ה-20 הפכה הבריאות לזירה בה באים לידי ביטוי סכסוכים חברתיים וכלכליים הנובעים ממאבקי כוח המבקשים לחולל שינויים בתחומי חיים רבים באמצעות התערבות מדעית בגוף הפרט. המדיקליזציה של שומן הגוף, בעיקר הנשי, הפכה אותו ל'לא בריא' וביססה בכך את הקשר בין רזון ובריאות לשְמֵנוּת וחולי. תהליך זה הוא פעולה רב-מערכתית, שספרות הילדים כחלק ממנה מבססת כבר בגיל הרך הבניה חברתית של הגוף הממוגדר, כפי שמבקש לטעון ולהוכיח מאמר זה באמצעות ניתוח ביקורתי דקונסטרוקטיבי של ספרי ילדים בשתי תמות: הקשר בין רזון ובריאות, וחוסר השליטה והיעדר הריסון באכילה נשית. המאמר בוחן את ממדיה המגדריים של המדיקליזציה של השמנוּת, את סולם הסטנדרטים הבעייתי שהחברה מציבה לנשים ואת האופן בו מבוססת תפיסה סטריאוטיפית של תכונות נשיות שמייחסים להן פגם מוסרי ואישיותי. נושא זה הוא חלק מהפוליטיקה של מידות הגוף, הקשורה קשר הדוק לשאלת יחסי הכוח בין המינים ולמבט הפטריארכלי על הגוף הנשי, דבר המחדד את מקומה של הביקורת הפמיניסטית על סוגיית משקל הגוף ומידותיו כמוקד נוסף של דיכוי נשי.
המאמר יגדיר מדיקליזציה בכלל ומדיקליזציה של שומן בפרט ויתמקד בתיאורה בספרות הילדים. אבקש להתמקד בשתי תמות מרכזיות בסוגיית הֹשְמֵנוּת: הקשר בין רזון ובריאות, והייחוס המגדרי של חוסר שליטה והיעדר ריסון באכילה.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?