גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"מבוכה של הגוף" מטפלות בתנועה שאינן חרדיות – במגזר החרדי – גייל סוסקין ומירה קרניאלי

יום חמישי, 24 בדצמבר, 2015

מטרת המחקר הייתה לבחון את חוויית הטיפול בתנועה במגזר החרדי מנקודת מבטן של מטפלות שאינן חרדיות. המחקר התבצע בפרדיגמה איכותנית-פנומנולוגית, באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים. בחברה החרדית מוקדש מקום מוגדר לגוף, ולכן חוקקו חוקים ונהלים למשול בו, תוך שמירה, הגבלה וצמצום. מנגד, עבודתן של המטפלות בתנועה מתבצעת באמצעות הגוף ודרכו. זאת תוך שילוב בין מערך היחסים מטפל מטופל והביטוי המוטורי, שילוב המאפשר חשיפה של רגשות ומחשבות היוצרים פוטנציאל לשינוי חיובי.
בפועל, ממצאי המחקר מצביעים על סתירה מהותית בין תפיסתן המקצועית של המטפלות בהבעה ויצירה דרך תנועה, לאופן יישומו בטיפול בחברה החרדית. ממצא זה משפיע על מהות עבודת המטפלת בתנועה. כדי שטיפול בתנועה בחברה החרדית יהיה משמעותי, חשוב שיתבצע ברגישות תרבותית. כדי להשיג זאת נדרשת ההיכרות מעמיקה עם מאפייני הסביבה התרבותית ובמיוחד הבנת מקומו ותפקידו של הגוף בחברה החרדית. בנוסף, נדרש ליווי מקצועי מתמשך המתמקד במהות הסתירות והקשיים שחוות המטפלות.
מילות מפתח: טיפול בתנועה, מטפלות בתנועה, מגזר חרדי, טיפול רגיש תרבות, תפיסת הגוף

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?