גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

מאפייני אישיות והתנהגות של מדריכים במפגשי משמעת עם חניכים במוסדות תָּקון לנוער – יעקב ראובן

יום ראשון, 23 בנובמבר, 2014

המחקר הנוכחי עוסק בהבדלים אישיים בין מדריכים חינוכיים במוסדות תָּקון לנוער, כפי שבאים לידי ביטוי בכל הנוגע לתפיסות, עמדות והתנהגות כלפי בני נוער חריגים. אוכלוסיית המחקר כללה 320 מדריכים חינוכיים שהם כלל המדריכים במוסדות תקון לנוער. המחקר בחן את משתנה האישיות הסמכותנית כמנבא את הדרך בה תופס מדריך חינוכי במוסדות תקון לנוער את החניכים שבטיפולו (כקורבן או כעבריין), והקשר של תפיסה זו לסגנון הפעלת הסמכות שבו הוא נוקט במהלך אירוע משמעתי (כוחניות, התעלמות, מתן הסברים).
מהמחקר עולה, כפי ששוער, כי מדריכים חינוכיים בעלי רמה גבוהה של סמכותניות באישיותם, תופסים יותר את החניכים שבטיפולם כסוטים ועבריינים הראויים לענישה, ובמהלך מפגשי המשמעת מגיבים כלפיהם במידה רבה יותר של כוחניות והתעלמות. לעומתם, מדריכים בעלי רמה נמוכה של סמכותניות, הם יותר מכווני אנוש באישיותם, תופסים את החניכים יותר כקורבנות של נסיבות ונוטים יותר להגיב בסגנון של מתן הסברים במהלך אירועים משמעתיים.
הרקע התאורטי והממצאים מצביעים על הצורך להתמקד בשני מרכיבים מרכזיים המאפשרים יצירת סביבה חינוכית וטיפולית ראויה: איתור ובחירה נכונה של מדריכים חינוכיים, והקניית מערך ליווי, תמיכה והכשרה למדריכים במהלך עבודתם.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?