גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

"לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס עד שיהיה לך האומץ לאבד את מראה החוף": תפיסות סטודנטים לגבי מצבי אי-ודאות בעשייה החינוכית – דקלה וייצמן מן ויערה הרמלין פיין

יום שני, 31 באוקטובר, 2022

אי-ודאות מהווה חלק משמעותי ובלתי נפרד מעבודת החינוך. לכן, יש חשיבות רבה להכשרת אנשי חינוך לעבודה בתנאי אי-ודאות. המאמר עוסק בחקר תפיסותיהם של סטודנטים בקורס להסבת אקדמאים לחינוך מיוחד, קורס המבוסס על תהליכי הוראה ולמידה המושתתים על התבוננות וחקר של ההיבטים הבלתי-ודאיים בעשייה החינוכית באמצעים נרטיביים. במחקר נבחנו תוצרי הכתיבה של 26 סטודנטים, במטרה לחשוף ולזהות דפוסי עומק בתפיסותיהם לגבי מצבי אי-הוודאות בחינוך. מניתוח התוכן של תוצרי הסטודנטים עלו שלוש קטגוריות מרכזיות: סוגי אי-ודאות, דרכי התמודדות עם אי-ודאות, והשלכות על התהליך החינוכי. כל אחת מהקטגוריות כוללת שלושה מעגלי השפעה: איש החינוך עצמו, המפגש בין איש החינוך לתלמידים ואיש החינוך כחלק מארגון חינוכי. מהממצאים עולה דילמת עומק המתעוררת בעת מצבי אי-ודאות: האם לשחות במים הסוערים או להמתין שהסערה תחלוף. מאחר שמצבי אי-ודאות מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו, נכון לשזרם בתהליכי הכשרה של אנשי חינוך תוך שימוש בפרדיגמה הנרטיבית, העוסקת בסיפורי חיים ובפרשנות הסטודנטים את המתרחש בחייהם.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?