גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על "כבוד האדם" – יהודית קרפ

יום ראשון, 10 בנובמבר, 2019

נראה שאנשים מן השורה, אם יתקלו במושג "כבוד האדם", יתייחסו אליו כאל מושג ערטילאי שאינו שייך לשפת הדיבור השגורה שלהם ואין בינו לבין חיי היום-יום שלהם ולא כלום. לכל היותר יפרשו את המושג ככבוד הניתן לאנשי מעלה ובעלי תפקידים, כפועל יוצא מפורמליות או מחובה, או כיחס הניתן לאדם פלוני בשל הערכת אמת מצד נותן הכבוד. ושוב, מבלי להכליל, ניתן לומר כי אנשים רבים אינם מבינים את המושג "כבוד האדם" כערך שיש לו השלכה על חיי השגרה שלהם, על יחסים במשפחה או בין חברים או במפגש עם זרים. יש שידעו לומר כי השימוש במושג מצוי בעיקרו במסמכים משפטיים, מדינתיים או אוניברסליים, כמו במסמכי האו"ם או בחוקות של מדינות, בעיקר כמקור לזכויות אדם, אך לא יתנו דעתם למשמעות הפונקציונלית של ערך זה והשפעתו הישירה עליהם. בעיני רבים, המושג "כבוד האדם" הוא מושג מופשט, חסר פשר קונקרטי.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?