גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

לטפל בהוראה: המעבר מעיסוק בהוראה לעיסוק בטיפול כתוצר של מופעים ניאו-ליברליים – ניבי גל-אריאלי וזאביק גרינברג

יום שני, 6 בפברואר, 2023

המאמר דן בשינוי עיסוק מתוך בחירה; הוא בוחן את נסיבות בחירתם של מורים לנטוש את עבודתם ולהמירה בעיסוק טיפולי במסגרת החינוכית. המאמר סוקר מחקר שבחן את המוטיבציות של מורים לביצוע המעבר הזה, באמצעות ראיונות עם מי שחוו אותו. אנו טוענים כי את התמורה בתפקיד המורה ניתן להסביר בהשפעתם של תהליכים שעוברים על חברות דמוקרטיות במערב – החל משנות השמונים של המאה העשרים, וביתר שאת בעשור האחרון, ועיקרם – הצבת הפרט וצרכיו במרכז העשייה החינוכית. טענתנו היא כי התמורות הללו הן מופעים של המהלך הניאו-ליברלי בחברה, ושכתוצאה מהם מבקשים לעצמם מורים עיסוק שהמרכיב הפרופסיונלי בו מובהק, ועל כן נוח להזדהות איתו.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?