גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

לחוד וביחד: הכשרה מכלילה של סטודנטים להוראה מהחברה הערבית במכללה בישראל – רביעה חוסיסי-סאבק, ראניה חוסין-פראג' ונעם לפידות-לפלר

יום שני, 6 בפברואר, 2023

מאמר זה עוסק בחוויית הלמידה של סטודנטים ערבים בקורסים ייעודיים, בתוכנית ההכשרה להוראה בבתי הספר העל-יסודיים באורנים – המרכז האקדמי לחינוך וחברה. מטרת המחקר היא להבין לעומק את חוויות הלמידה של הסטודנטים בקורסים הנלמדים בשפת האם הערבית והמותאמים לשדה החינוכי בחברה הערבית. בניתוח איכותני של הנתונים נמצאו שלוש תמות עיקריות בהקשר זה: (1) הוראה בשפת אם ערבית כמקדמת למידה; (2) רלוונטיות התכנים בקורס מבחינה חברתית-תרבותית; (3) חסרונות הלימוד בקבוצות ייחודיות תלויות שפה, במקרה זה הלומדים בשפה הערבית. הממצאים מעידים על תרומה משמעותית של קורס הנלמד בשפה הערבית לחוויית למידה חיובית בהקשר רגשי, שמקדמת תחושת ביטחון, אינטימיות ושיתוף בהקשר חברתי-תרבותי. סוגיות אלו יידונו תוך העמקת הבנתן והרחבת המשגתן – תאורטית ומעשית. ממצאי המחקר עשויים לסייע בתהליכי התפתחות של סטודנטים ערבים במהלך הכשרתם כמורים, ובהשתלבות קבוצות מיעוט בהשכלה הגבוהה בארץ ובעולם.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?