גליונות

גליונות דברים

סוגיות חינוך וחברה בחברה החרדית - מרץ 2024

שבר ותמורה - אוקטובר 2023

מוסף לענייני חינוך - פברואר 2023

אי וודאות - אוקטובר 2022

תיגר וציות - דצמבר 2021

על הזיכרון וחבליו - אוקטובר 2020

כבוד - אוקטובר 2019

עומס - נובמבר 2018

סולידריות ואחרים - נובמבר 2017

בריאות וחולי - ינואר 2017

גוף - נובמבר 2015

אחריות - נובמבר 2014

אחרים - אוקטובר 2013

שפה - אוקטובר 2012

זמן - נובמבר 2011

מקום - אוקטובר 2010

איפה הגבול? - נובמבר 2009

אי וודאות - אוקטובר 2008

כללי

תפריט
ראשי
מאמרים

שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה – ד"ר לילך לב-ארי

יום ראשון, 15 בנובמבר, 2009

חצייתם של גבולות הינה תופעה מוכרת בקרב מהגרים גלובליים – וולונטריים בני זמננו. מהגרים אלה, וישראלים בכללם, יכולים לשמר קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים במספר מרחבים גיאוגרפיים בו זמנית. יחד עם זאת עוצמת הקשרים הטרנס-לאומיים אינה זהה בקרב המהגרים הללו, וכאשר מדובר במהגרים ישראלים באירופה, הרי ששמירת קשרים טרנס-לאומיים חברתיים ותרבותיים מאפיינת בעיקר את בני הדור הראשון, בעוד צאצאיהם כבר נטועים יותר בחברה המארחת ולכן סיכוייהם להתבוללות בה רבים יותר.
שאלת המחקר המרכזית עסקה בקשרים חברתיים וזהות אתנית של ישראלים בני דור ראשון, בהשוואה לצאצאיהם, ובאיזו מידה הם טרנס-לאומיים. בעוד שבני דור ראשון שומרים על זיקתם ליהדות ולישראל, בעיקר באמצעות הקשר ההדוק ששומרים עם ישראל, חברים ממוצא ישראלי ובאמצעות שימור התרבות הישראלית, הרי שבני "דור וחצי" ודור שני נמצאים בתהליך מתמיד של היטמעות בחברה הלא-יהודית ובתרבותה. כמו כן, בעוד ישראלים, בני הדור הראשון נשענים על זהותם הישראלית כבסיס איתן להמשכיות ישראלית-יהודית בחו"ל, הצעירים וצאצאי הדור הראשון נמצאים במצב שונה ומנגנוני שמירת הזהות היהודית שלהם אחרים ופחות יעילים מאלה של הוריהם.

* המחקר המתואר במאמר נערך במסגרת מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית,
אוניברסיטת בר-אילן.

צרו קשר עם מערכת דברים

דברו איתנו

צרו קשר וננחזור אליכם בהקדם.
ניתן גם לשלוח אלינו פנייה למייל: dvarim@oranim.ac.il

מה אתם רוצים לקרוא?